Curam Domi2.jpg

De cognitieve therapie

Myro

Het interactieve Myro scherm kan zowel gebruikt worden voor revalidatie van de bovenste ledematen als voor cognitieve revalidatie waarbij er heel specifiek taakgerichte therapie kan aangeboden worden.

Voorbeelden hiervan zijn: vormen herkennen, dag planning en routine, het verbeteren van nauwkeurigheid, schrijven, …

 

Rehacom

Met de Rehacom software kan een volledige cognitieve screening uitgevoerd worden om vervolgens een individueel therapieplan op te stellen.

Voorbeelden van cognitieve therapie:

  • Aandacht (alertheid, reactiegedrag, concentratie, …)

  • Geheugen

  • Taak specifiek gedrag (logisch nadenken, winkelen, plannen, rekenen, …)

  • Gezichtsveld

  • Visueel-motorische coördinatie

Myro