Curam Domi2.jpg

De fysio ruimte

In de fysio ruimte wordt de individuele manuele therapie voorzien volledig afgestemd op het individueel therapieplan.

Mogelijke behandelingen kunnen zijn: mobilisaties, manipulaties, lymfedrainage, …

1/3